Medlemskap i Jaktskyttesektionen

Läs först.
Läs först om medlemskap på föreningens gemensamma sida om du inte redan gjort det.

Vapenlicens.
För medlemskap krävs att du har vapenlicens. Viss flexibilitet råder och undantag kan göras, tex om du håller på att ta jägarexamen. Skicka in ansökan och ange detta tydligt så gör vi en individuell bedömning.

Referens.
Förutom de gemensamma reglerna för referens så gäller även att:

  • Tex så fungerar funktionärer i MVF eller MJK utmärkt som referenser.
  • Provledare kan inte vara referens till någon de examinerat. Detta eftersom de kan inte berätta något utöver vad som redan framgår av att de godkänt en provtagare. De kan däremot vara referens till någon de inte examinerat, förutsatt att övriga krav är uppfyllda.

Jägarexamen är INTE ett krav för medlemskap.

  • Vi bryr oss inte om ifall du har jägarexamen eller inte.
  • Bifoga ALDRIG foto av jaktkort eller jägarbevis.
  • Det gör bara vår hantering besvärligare.
  • Det gör också att ansökan tar längre tid.

Aktivt medlemskap

Som medlem förväntas man även delta av föreningens arbete som tex att närvara vid arbetsdagar eller ställa upp som funktionär vid sektionens arrangemang.

Ansök här