Löpande gris

Löpande vildsvin. 30m.

Du skjuter ett skott per lopp, eller fler, om du hinner.

Vi skjuter med studsare och helmantlad ammunition, samma krav som på älgbanan. Slugs är inte tillåtet.