Startsida

Välkommen till Malmö Skyttegille.

Malmö Skyttegille är en av landets äldsta och största skytteföreningar med drygt 1300 medlemmar.

Skyttegillet arrenderar marken på området Spillepeng där vi sedan 1955 är ägare till en stor skytteanläggning med ett tiotal banor för jakt- och målskytte som utnyttjas av ca 3-4000 jägare samt ett par tusen sportskyttar och tjänsteutövare årligen.

Föreningen bedriver gevärsskytte, pistolskytte, svartkrutsskytte, jaktskytte samt dynamiskt skytte (IPSC) och står regelbundet som värd för ett flertal större tävlingar, bl.a. SM.

Malmö Skyttegille upplåter även anläggningen till Polisen, säkerhetsföretag och andra skytteföreningar som saknar egen skjutbana.

Skytte är endast tillåtet fram till solens nedgång, dock längst till kl. 20:00.

[sunset]


Nyheter och viktigt information