Pistolsektionen

Uttagningen till årets nybörjarutbildning, efter att sökande närvarat vid det obligatoriska informationsmötet, är nu i full gång. Detta innebär att antagningen till årets nybörjarutbildning har avslutats. Ifall ni är intresserade av vår nybörjarutbildning kan ni med fördel skicka in intresseanmälan därom – vilken då avser nybörjarkursen som hålles 2025.

Vi är sedan 2005 en sektion i Malmö Skyttegille i vilken det bedrivs så kallat nationellt pistolskytte inom olika grenar, såsom Precisionsskytte, Fältskytte, PPC med mera.

Ifall du är intresserad av pistolskytte är du välkommen att läsa mera om detta på fliken Nybörjarutbildning.

Välkommen till oss på Spillepengens skjutbana i Malmö.