Gäster

Som medlem i Pistolsektionen har du möjlighet att ta med dig gäst till banan, exempelvis familjemedlem eller kollega som är intresserad av skytte. Om du vill ta med dig gäster så gäller följande:

Medlem bär ansvar för säkerhet vid medtagande av gäst till banan, se exempelvis regler om uppsiktsutlåning, skjutbaneinstruktioner, säkerhet etcetera. Medlem ansvarar för gästens vandel samt omständigheterna i övrigt till fullo. Eventuella tillbud skall meddelas styrelsen.

Innan gäst medtages till banan skall styrelsen meddelas detta. Anmälan görs via e-post till styrelsen. Anmälan ska innehålla datum för besöket, antal gäster samt ditt telefonnummer.

Gästens namn eller annan personuppgift som gör att denne kan identifieras FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANGES eftersom hanteringen då faller under GDPR.

Styrelsen skall därefter godkänna det hela, alltså svara med besked att styrelsen har givit sitt godkännande.

Tänk på att utlåning av skjutvapen styrs av Vapenlagen kap 3.

Enl § 3 ska den som lånar vara minst femton år för gevär och arton år för enhandsvapen eller helautomatiska vapen t.ex. när långivaren är en enskild medlem som lånar ut sitt vapen.

Utlåning till personer under femton eller arton måste bedrivas i föreningens regi. Det ska vara en aktivitet i sektionens program under ledning av en av sektionens skjutledare.