Nybörjarutbildning

Uppdatering den 8 februari 2024

ÅRETS INFORMATIONSTRÄFF OCH DÄRMED UTTAGNINGEN TILL ÅRETS NYBÖRJARKURS ÄR FULLBOKAD. VÄLKOMNA ÅTER TILL OMGÅNGEN FÖR 2025.

Pistolsektionen tar löpande emot intresseanmälningar från sökande till nybörjarutbildningen och håller, vanligtvis, en (1) nybörjarutbildning per år och detta under våren.

Söndagen den 11 februari 2024 med start klockan 12,00 håller Pistolsektionen ett informationsmöte inför kommande nybörjarutbildning 2024. För att kunna bli uttagen till nybörjarutbildningen är det obligatoriskt att närvara vid informationsmötet. Föranmälan till informationsmötet skall göras innan mötet och detta till e-postadressen pistolutbildning@malmoskyttegille.se

Sökanden som efter informationsmöten alltjämt är intresserade av nybörjarutbildningen skall skriva och skicka in ett personligt brev/CV innehållande bland annat kompletta person- och adressuppgifter, ett nytaget fotografi och en redogörelse av vem ni är som person med mera. Detta skall via e-post skickas till adressen: pistolstyrelsen@malmoskyttegille.se senast en (1) vecka efter informationsmötet, således senast söndagen den 18 februari 2024.

Preliminärt besked vad gäller antagning till årets kurs kommer att meddelas omkring 10 mars 2024.

Den fastställda kursavgiften för 2024 är 5 000 kr. I kursavgiften ingår, förutom direkta kurskostnader, medlemsavgift för kursåret i såväl Malmö Skyttegille som nationellt och regionalt förbund.

Vänligen notera att det för antagning till kursen krävs ett Belastningsregisterutdrag från Polisen.