Nybörjarutbildning

Uppdatering den 28 augusti 2022

Pistolsektionen tar löpande emot intresseanmälningar från sökande till nybörjarutbildningen och håller, vanligtvis, en (1) nybörjarutbildning per år och detta under våren.

Söndagen den 12 februari 2023 med start klockan 12,00 håller Pistolsektionen ett informationsmöte inför kommande nybörjarutbildning 2023. För att kunna bli uttagen till nybörjarutbildningen är det obligatoriskt att närvara vid informationsmötet. Föranmälan till informationsmötet skall göras innan mötet och detta till e-postadressen pistolutbildning@malmoskyttegille.se

Sökanden som efter informationsmöten alltjämt är intresserade av nybörjarutbildningen skall skriva och skicka in ett personligt brev/CV innehållande bland annat kompletta person- och adressuppgifter, ett nytaget fotografi och en redogörelse av vem ni är som person med mera. Detta skall via e-post skickas till adressen: pistolstyrelsen@malmoskyttegille.se senast en (1) vecka efter informationsmötet, således senast söndagen den 19 februari 2023.

Preliminärt besked vad gäller antagning till årets kurs kommer att meddelas omkring 5 mars 2023.

Den fastställda kursavgiften för 2023 är 5 000 kr. I kursavgiften ingår, förutom direkta kurskostnader, medlemsavgift för kursåret i såväl Malmö Skyttegille som nationellt och regionalt förbund.