Jaktskyttesektionen

Välkomna till Malmö Skyttegilles Jaktskyttesektion.

Sektionen har träning på söndagar, för mer information se vårt program.

All vår verksamhet riktar sig till medlemmar och för alla våra aktiviteter gäller att man måste vara medlem i Malmö skyttegille för att delta. Medlemmar från alla sektioner är välkomna.

Vi har inga aktiviteter för utomstående och för eventskytte, uthyrning och liknande vänd er till Jaktskyttecentret.

Vi har samlat övrig information och ordningsregler i ett dokument som du kan ladda ner. 

Nyblivna medlemmar

Välkomna, läs gärna vårt infoblad för nya medlemmar.
Här kan du se en karta över skjutbanan med skjutplatser mm utmärkta.

infobladet finner du även information om grinden.

Verksamhet

Jaktskyttesektionen organiserar föreningens jägare och jaktskytteintresserade.Vi tränar på söndagar och ordnar dessutom tävlingar, kurser och temadagar. Du hittar mer information i vårt program och i menyn under aktiviteter. Som medlem har du tillgång till alla banor under skjutbanans öppettider (08:00 till solens nedgång dock senast kl 20:00, mån-sön) förutsatt att banan inte är bokad för en aktivitet.

Medlemskap

Ansökan görs via hemsidan, fyll i formuläret så behandlar vi din ansökan. Det är viktigt att du följer instruktionerna. Vi kan inte behandla ofullständiga ansökningar. Ansökan kan inte göras via mail eller vid besök på skjutbanan. 

Jaktskyttebanorna

Medlemmar har rabatt på serieavgifterna på älg-, trap- och markmålsbanan.

Jaktskyttebanorna drivs av MSG och allt skytte leds av skjutledare.

De är inte tillgängliga för träning i egen regi. För mer information se under Jaktskyttebanor

Öppettiderna finns på Jaktskyttecentrets sida.

Skytteträning med instruktör

Jaktskyttesektionen har skytteträning på söndagar enligt vårt program. Vid dessa tider finns instruktörer som kan hjälpa dig. 

Träningstillfällen för individuell träning med instruktör ordnas på begäran.

Jägarexamen

Här hittar du information om jägarexamen.