Jaktskyttesektionen

Välkomna till Malmö Skyttegilles Jaktskyttesektion.

Sektionen har träning på söndagar, för mer information se vårt program.
Vi har samlat övrig information och ordningsregler i ett dokument som du kan ladda ner. 

Kontakt

Kontakta Jaktskyttesektionen via e-post.

Alla adresser är snabel-a malmoskyttegille punkt se

RollAdress
Frågor, föreningsintyg, kontakt, mm  jakt
Styrelsenjskstyrelsen
Valberedningenjskvalberedning
Gästanmälanjakt.gast
Eventskyttejakt.event
Ordförandejakt.ordf

Jaktskyttesektionen har en grupp på Facebook

Nyblivna medlemmar

Välkomna, läs gärna vårt infoblad för nya medlemmar.
Här kan du se en karta över skjutbanan med skjutplatser mm utmärkta.

infobladet finner du även information om grinden.

Verksamhet

Jaktskyttesektionen organiserar föreningens jägare och jaktskytteintresserade.Vi tränar på söndagar och ordnar dessutom tävlingar, kurser och temadagar. Du hittar mer information i vårt program och i menyn under aktiviteter. Som medlem har du tillgång till alla banor under skjutbanans öppettider (08:00 till solens nedgång dock senast kl 20:00, mån-sön) förutsatt att banan inte är bokad för en aktivitet.

Medlemskap

Ansökan görs via hemsidan, fyll i formuläret så behandlar vi din ansökan. Det är viktigt att du följer instruktionerna. Vi kan inte behandla ofullständiga ansökningar. Ansökan kan inte göras via mail eller vid besök på skjutbanan. 

Jaktskyttebanorna

Medlemmar har rabatt på serieavgifterna på älg-, trap- och markmålsbanan.

Jaktskyttebanorna drivs av MSG och allt skytte leds av skjutledare, de är inte tillgängliga för träning i egen regi. Du kan delta i den öppna träningen under ordinarie öppettider, hyra banan med skjutledare eller anmäla dig till en av våra kurser. Öppettiderna finns på Jaktskyttecentrets sida.

Skytteträning med instruktör

Jaktskyttesektionen har skytteträning på söndagar enligt vårt program. Vid dessa tider finns instruktörer som kan hjälpa dig. 

Träningstillfällen för individuell träning med instruktör ordnas på begäran, dessa riktar sig till de som redan har examen. Hör av dig till oss om ni är intresserade så ordnar vi en aktivitet anpassade efter just dina behov.

Eftersom vi är en jaktskyttesektion så är våra aktiviteter koncentrerade till vår och sommar för att inte kollidera med jakten under hösten och vintern.

Jägarexamen

Här hittar du information om jägarexamen.