Vildsvinspasset

Vildsvinspasset:
https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/vildsvinspasset/

Provet omfattar tre olika skjutmoment mot vildsvinsfigur. Vildsvinsfiguren som används ska vara av storlek motsvarande en årsgris, med utritat anatomiskt träffområde.

1. Åteljakt. Stillastående vildsvin. 50m.
Krav för godkännande: En serie á 4 skott, samtliga skott inom träffområdet. Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

2. Smygjakt/spannmålsjakt. Stillastående vildsvin. 50m.
Krav för godkännande: En serie á 4 skott, samtliga skott inom träffområdet. Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

3. Hundjakt/drevjakt. Löpande vildsvin. 30m.

Krav för godkännande: En serie á 4 skott, samtliga skott inom träffområdet. Ett skott skjuts per löp. Tillåtet stöd: skjutkäpp eller rem/midjestöd. Halva öppningen på älgbanan skärmas av.

Provet skall skjutas med klass 1 vapen.

Vi skjuter med studsare och helmantlad ammunition, samma krav som på älgbanan. Slugs är inte tillåtet.