Allmän info

Vi har samlat sektionsspecifik information och ordningsregler nedan i ett dokument som du kan ladda ner.

Informationsblad till nyblivna medlemmar i Malmö Skyttegilles Jaktskyttesektion

Välkommen till Malmö Skyttegille. Tack för att du blivit medlem hos oss. Vi hoppas att du ska trivas här. Nedan hittar du lite information som kan vara nyttig att känna till. Har du några frågor så hör gärna av dig. Info om grinden hittar du sist i detta informationsblad.

Skjuttider

Skytte är endast tillåtet 08:00 till solnedgång dock senast 20:00, måndag till söndag.

Sektionsträning

Jaktskyttesektionen har som regel träning söndagar 9-12 under icke jaktsäsong dvs mars-juli. De söndagar som det är jaktstigar eller jaktfältskjutningar är det som regel ingen träning. 

Schema finns på hemsidan och du kan även se bokningarna i kalendern på hemsidan. Avvikelser och ändringar kan förekomma så kolla alltid hemsidan för uppdaterad information. 

Dessa träningar ingår i medlemskapet och det kostar inget att delta. Målmateriel, mm som behövs ingår utan kostnad. Vapen och ammunition har man som regel med sig själv. Vill du hyra vapen så måste du höra av dig i förväg. Hyran ber vi dig betala med Swish. Vi kan tyvärr inte hantera kort eller kontanter.

Enskild träning

Vid enskild träning behöver man ordna en del saker själv. Förutom vapen och ammunition behöver du ha med dig följande:

 • Måltavlor
 • Klisterlappar
 • Tejp eller häftapparat
 • Skjutstöd.

Det finns skjutstöd i form av säckar på något ställe på banan men de är för lätta för att vara riktigt användbara.

Inskjutningstavlor finns att ladda ner på nätet:

Tex från jägareförbundet

http://www.louiscandell.com/pdf/targets/

Jakt och friluftsgården har också länkar till tavlor som man kan ladda ner

På banan finns tavelramar att låna för att fästa måltavlor på.

Dessa är ENDAST avsedd för kulskytte. Gäller även tavelramar på bana C – 50m. 

De står i olåsta målbodar i markörgravarna på 80m och 100m. Endast mål av papper, papp eller kanalplast får användas. 

Målboden i markörgraven på 80m

Målboden i markörgraven på 100m

Vid allt skytte skall röd flagga vara hissad, den finns vid 300m- vallen mittemot Stora paviljongen. 

Vid skytte på de banorna som har semafor skall den vara vriden till grönt vid skjutning och vridas tillbaka till rött när man är klar.

Röd semafor som på bilden ovan signalerar att skytte är inte tillåtet och att det är säkert att röra sig i området mellan skjutplats och mål.

Efter avslutat skytte ska målställen placeras så att tavelbenen inte sticker upp över kanten på markörgraven som visas på det högra målstället på bilden nedan.

På kartan är skjutbanor, mm utmärkta.

Här kan du se en satellitbild över skjutbanan med skjutplatser, varningsflaggor, semaforer, målbodar, mm utmärkta.

Eftersom vi är ca 1300 medlemmar som delar på området är det viktigt att alla vet vad som gäller när vi är på MSG. All verksamhet styrs av Säk-B och våra säkerhetsbestämmelser. Läs dem!

Nedan har vi sammanfattat det viktigaste, för allas säkerhet gäller följande:

 • Varje skytt är skyldig att försäkra sig om att säkerhetsbestämmelserna är uppfyllda innan man börja skjuta.
 • Den röda flaggan vid 300m-hallen skall vara hissad. 
 • På de banorna som har semafor skall den vara vriden till grönt vid skjutning och vridas tillbaka till rött när man är klar.
 • Skytte är endast tillåtet mot mål som placeras i målställen.*
 • Skytte är endast tillåtet 08:00 till solnedgång dock senast 20:00, måndag till söndag.
 • Vapen ska vid förflyttning bäras hölstrade, flaggade, öppna eller brutna. 
 • Var uppmärksam så att pipan alltid pekar i säker riktning.
 • Gör endast provanläggning i banans riktning och bara om ingen vistas i området framför dig.
 • Medlemskortet ska du alltid ha med, likaså vapenlicenserna.
 • Det är endast den som är medlem och medför giltigt medlemskort som får skjuta.
 • Du är skyldig att lyssna till och lyda ev tillsägelser från föreningens funktionärer.
 • Det finns mycket små möjligheter att självständigt träna hagelskytte. Den enda lämpliga platsen är till vänster om Markmåls-banan om man vill skjuta mot vallen.
 • För att använda trapbanan krävs att skyttet leds av en av föreningens instruktörer.
 • Det är inte tillåtet att skjuta hagel mot tavlor på tavelramar eller tavelhållare eftersom det förstör dem. 
 • Det är absolut förbjudet att sätta upp egna kastare eller att använda handkastare eftersom det inte kan garanteras att skyttet då håller sig inom tillåtna, säkra skjutvinklar.
 • Det är inte tillåtet att klättra upp och gå i skjutvallarna eftersom dessa då förstörs. Man får alltså inte klättra upp på skjutvallarna för att placera ut lerduvor för att skjuta på.
 • Det är inte tillåtet att samla ihop lerduvor som ligger på 300m-banan oavsett om man avser skjuta på dem på banan eller ta dem med sig. Det är föreningens duvor som de samlar in och återanvänder.

För Jaktskyttesektionens medlemmar innebär bestämmelsen att “endast skytte mot respektive skyttegrens godkända mål är tillåtet och de skall placeras i för den aktuella grenens avsedda tavelställ enligt säkb civilt skytte” som finns i våra Säkerhetsbestämmelser: 

 • Vid enskild träning med kula är endast mål av pappers- eller papp-ark eller kanalplast tillåtna.**
 • Vid enskild träning med hagel är förutom de mål som är tillåtna för kula även skytte mot lerduvor som ligger på kulfånget tillåtet. Detta görs då på Markmålsbanan till vänster om blinderingen och under förutsättning att man plockar upp ordentligt efter sig när man är klar. Om detta missköts så kommer att tvingas ta bort möjligheten.
 • OBS att det är ABSOLUT TVUNGET att använda sk MILJÖDUVOR annars riskerar vi att skjutbanans tillstånd dras in.
 • Vill du kontrollskjuta ditt hagelgevär för att kontrollera spridningen så gör också det på Markmålsbanan till vänster om blinderingen. En pappskiva eller ett stycke engångs-bordsduk av papper kan användas som mål men du måste plocka upp ALLT skräp efter dig.

*) En hink med sten placerad halvvägs mellan skjutplats och markörgraven är till exempel inte ett lämpligt mål. Det är inte bara otillåtet, det är dessutom farligt.

**)  Ex på mål som inte är ok: hinkar, stenar, vattenfyllda dunkar, burkar, glasflaskor, petflaskor, gasbehållare, bordsskivor, brädor, trälådor, ballonger, bowlingkäglor, pappkartonger, mm. Observera att detta också innebär att kulskytte på lerduvor som lagts på kulfånget fn. inte är tillåtet vid enskild träning. Vi tittar på hur vi kan hitta en fungerande lösning för detta men tills dess det är löst så är det inte tillåtet.

Vi har ett antal skjutbanor. Vid varje skjutbana finns en skjutbaneinstruktion anslagen. Av denna framgår vilka säkerhetsbestämmelser som gäller specifikt för den aktuella banan. Dessa skjutbaneinstruktioner ska följas!

Bokning

Det är endast sektioner och föreningar med hyresavtal med MSG som kan boka banor, som enskild medlem kan man alltså inte boka en bana utan man får samsas om lediga tider med andra medlemmar.

Innan du beger dig till de bokningsbara banorna, kontrollera kalendern

på hemsidan. De som har bokat banan har givetvis företräde.

Inskjutningsbanan (A4) bokas endast i undantagsfall vid stora arrangemang så att det alltid ska vara möjligt att skjuta in sitt vapen.

Banor

Följande skjutbanor finns tillgängliga:

 • Öppna för alla medlemmar
  • A1 – 200m, med en skjutbänk. 
  • A4 – 80m, inskjutningsbanan, med fyra skjutbänkar
   B1 – 300m, med en skjutbänk.
  • B2 – 100m, med en skjutbänk.
  • B3 – 75m
  • C – 50m
 • Specialbanor för vissa sektioner eller som kräver särskilt avtal ***
  • A2 – IPSC – Dynamiska sektionen. 
  • A3 – IPSC2 – Dynamiska sektionen. 
  • B4 – 35m – endast enl. avtal.
  • E – 25m – Pistolsektionen, endast för enhandsvapen.
 • Jaktskyttebanor – Ingen individuell träning, skytte endast under ledning av skjutledare, tex vid Jaktskyttesektionens träning på söndagar.
  • Trap 
  • Markmål för hagel
  • Älgbana

***) Dessa banor är konstruerade för andra typer av skytte än det skytte som bedrivs inom Jaktskyttesektionen därför finns det ingen anledning att ta dem i anspråk för individuell träning. Samma sak gäller för banor som endast är tillgängliga enl. särskilt avtal. Både Pistolsektionen och Dynamiska sektionen har väldigt trevlig verksamhet och den som vill skjuta pistol eller dynamiskt skytte ombeds ansöka om medlemskap i respektive sektion. 

För närvarande byggs skyddsvallarna om. När arbete pågår på banan så råder skjutförbud. Ser ni maskinerna från skjutplatsen så är det generellt sett skjutförbud.

Klubbstugan kallas Stora paviljongen och är låst förutom vid speciella tillfällen. Kontakta din sektionsstyrelse för åtkomst.

Ammunition

 • Trapbanan
  • stål- och alternativ-hagel
  • max 24g, US Nr 7
 • Markmålsbanan
  • endast blyhagel, pga risk för rikoschetter
  • max 24g, US Nr 7
 • Övriga banor
  • Största tillåtna kaliber .50 / 12.7mm

Gäster

Åldersgräns

Parkering

På skissen ovan är ett antal parkeringsplatser utmärkta. Där är det tillåtet att parkera. Det är inte tillåtet att köra in och ställa bilen på någon av skjutbanorna. Detta gäller särskilt ytan bakom skjutbänkarna på A4-80m dem sk. inskjutningsbanan.

Grinden till skjutbanan

Grinden styrs genom att ringa till nummer 0729-871 600, när en signal kommit fram kommer automatiken verifiera ditt nummer och öppna grinden om du har rätt behörighet. Behörighet får du genom att vara medlem och inte har förfallna medlemsavgifter, likaså de som innehar giltigt skjutbanekort från externa föreningar.

OBS! För att man ska kunna öppna grinden måste man ha sitt mobilnummer registrerat hos oss då det endast är det numret som kommer ha access att öppna grinden (det nummer som visas hos mottagaren när ni ringer). Om du inte har ditt nummer registrerat kommer du heller inte kunna öppna grinden. Uppdatera dina uppgifter genom att logga in på vår hemsida och fyll i rätt uppgifter, det går inte att ringa med dolt nummer och öppna grinden utan numret måste synas.

En viktig aspekt när systemet är driftsatt är att du som medlem har ett ansvar med gällande behörighet att inte släpper in andra på banan genom att tex bilen bakom klämmer sig in precis efter dig innan grinden hinner stängas.

Grinden kan öppnas mån-sön mellan 07.00-21.00 med godkänd registrerad behörighet.

Grind-systemet uppdateras regelbundet, det kan ta upp till åtta dagar innan ditt telefonnummer fungerar för att öppna grinden.

Om du står och väntar på att grinden ska stängas bakom dig och någon kommer bakom dig för att också passera så kan de ringa grinden innan den stängts. Ser du att grinden börja öppnas igen så ska du omedelbart köra vidare.

Mina sidor

Undvik att missa några utskick eller meddelanden från MSG genom att se till så att MSG alltid har korrekta och aktuella uppgifter. På föreningens självbetjäningssida kan du uppdatera din adress, telefon, e-post mm. 

Det var mycket på en gång och väldigt många “man får inte” och “det är förbjudet att”. Dessa har tyvärr tillkommit efterhand, i takt med att vi sett att folk inte förstått saker själva.

Trots alla dessa förmaningar så vill vi att du ska känna dig varmt välkommen och hoppas att du ska trivas hos oss.  

Ifall du befinner dig på banan och undrar över något, fråga någon! Hellre för många frågor än att någon blir skadad. Du kan också maila och fråga på jakt@malmoskyttegille.se

Mvh

Fredrik Bengtsson

Ordf. Jaktskyttesektionen, MSG