Allmän info

Jaktskyttesektionen tränar söndagar under icke jaktsäsong. För tider och aktiviteter så årets program.

Vi har samlat sektionsspecifik information och ordningsregler nedan i ett informationsblad.

Vid enskild träning så gäller framförallt sektionens reglemente för enskild träning.

Skyttet regleras av följande regelverk i angiven ordning:

  1. Gällande lagstiftning
  2. SäkB civilt skytte.
  3. MSGs säkerhetsbestämmelser.
  4. Skjutbaneinstruktionen för aktuell bana.
  5. Regler och policy från respektive skytteförbund.
  6. Jaktskyttesektionens reglemente
  7. Jaktskyttesektionens reglemente för att bedriva enskild träning.
  8. Jaktskyttesektionens Informationsblad.