Jaktskyttebanor

På Malmö skyttegilles skjutbana finns ett antal jaktskyttebanor:

  • Löpande älg 80m / vildsvin 30-50m med elektronisk markering.
  • Trapbana
  • Markmålsbana med löpande hare
  • Akustisk inskjutningstavla på 80m.

På älgbanan kan man skjuta älgskyttemärke.

Lånevapen finns att hyra på både kula och hagel.

Föreningens medlemmar har rabatt på serieavgifterna på jaktskyttebanorna under ordinarie öppettider. Du kan delta i den öppna träningen under ordinarie öppettider, i Jaktsektionens träning för MSGs medlemmar eller hyra banan med skjutledare.

Skjutledare

Allt skytte på jaktskyttebanorna leds av skjutledare utsedda av föreningen, de är inte tillgängliga för träning i egen regi. Speciellt får endast banans lerduvekastare användas.

Öppettider

De allmänna öppettiderna varierar med årstiden. Under dessa tider är det öppen träning dvs banorna är öppna för allmänheten. Föranmälan eller medlemskap krävs inte. Deltagande förutsätter att man har genomgått utbildning i säker vapenhantering och har kompetens att enskilt avlossa skott mot aktuellt mål. För mer info se Malmö Skyttegilles Jaktskyttecenter

Övriga tider är banorna öppna vid de tillfällen jaktsektionen förlagt sin träning till någon av dem. Vid dessa tillfällen krävs medlemskap i MSG.

Uthyrning

Banorna kan hyras av grupper, för mer information kontakta jaktsektionen.

Inskjutning

På älgbanan finns en akustisk inskjutningsbana som använder samma teknik som älgbanan så att man kan se träffarna på en monitor. Man anmäler sig och betalar till kassören på älgbanan.

MSGs inskjutningsbanor är inte kopplade till jaktskyttebanorna. Att använda dem är gratis för våra medlemmar och de är endast öppna för våra medlemmar.

Som medlem har man möjlighet att skjuta in sitt vapen när man vill under skjutbanans öppettider: 08:00 till solens nedgång dock senast kl 20:00, mån-sön.

Det finns fyra inskjutningsbänkar på 80m, en skjutbänk var på vardera 100, 200 och 300m. Det är bara att välja vilket som passar bäst.

På banan finns tavelramar att låna för att fästa måltavlor på. De står i en olåst målbod i markörgraven.
Skyttar behöver själva ha med sig måltavlor, klisterlappar, tejp eller häftapparat och skjutstöd.

Jägarexamen

Här hittar du information om jägarexamen.