Gäster

Anmäl gäster via formuläret eller via mail.

Regler för Jaktskyttesektionen

Huvudstyrelsen har beslutat att att man kan ta med en familjemedlem eller vän som gäst till banan enstaka gånger. När man vill ta med en gäst till banan skall det först förankras med sektionen. 

Jaktskyttesektionen har beslutat att hantera förankringen på följande sätt:

Grundregeln är att alla medlemmar får medföra gäster men det är ett privilegium för dig som medlem och den som missbrukar det kan förbjudas att medföra gäster.

När du som medlem vill ta med en icke-medlem som gäst ska detta anmälas till Jaktskyttesektionen via formuläret eller mailen ovan.

Mail mallen är förifylld så du behöver bara komplettera med den efterfrågade informationen. Vi är glada om du underlättar för oss genom att skriva ett nytt mail varje gång och inte återanvänder gamla mail. Även om det är enklare för dig en gång så blir det ohanterligt för oss med många mail som ser ut att handla om annat än de faktiskt gör. 

Gästens namn eller annan personuppgift som gör att denne kan identifieras FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANGES eftersom hanteringen då faller under GDPR.

Att vara gäst

Man kan vara gäst till en medlem i Jaktskyttesektionen max tre gånger per år. Det spelar ingen roll om det är samma medlem eller olika. Medlem får medföra obegränsat antal gäster per år. Vid varje besök ska man inte ta med sig fler än man kan ha uppsikt över. Som tumregel är två gäster ett lagom maxantal. Viss flexibilitet råder om du kan övertyga oss om att du kan hantera fler gäster och hålla dem alla under uppsikt samtidigt.

Gästen får tillgång till samma banor som medlemmen men endast under uppsikt av den som bjudit in – i princip blir det samma regler som under uppsiktsjakt.

Gästen kan skjuta med eget eller lånat vapen men medlemmen är hela tiden ansvarig för sin gästs uppförande och handlingar. Som medlem ska du alltid kunna ingripa vid behov pss vid uppsiktsjakt oavsett vems vapen det är som används. 

Att tänka på

Innan ni besöker banan ska du kontrollera våra säkerhetsbestämmelser och sektionens info-blad så att du känner till aktuell version av gällande regler och se till att din gäst känner till relevanta delar.

Tänk också på att utlåning av skjutvapen regleras i vapenlagen.

Brott mot vapenlagen i samband med skytte på banan leder garanterat till att rätten att medföra gäster dras in och sannolikt också till uteslutning.

https://www.malmoskyttegille.se/wp/foreningen-malmo-skyttegille/ban-och-sakerhetsinformation/sakerhetsbestammelser/

https://www.malmoskyttegille.se/wp/subsites/jakt/informationsblad/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vapenlag-199667_sfs-1996-67#K3

Andra sektioner

Varje sektion under MSG utarbetar sina regler för besökande gäster. Om medlem som också är med i annan sektion medför gäst under den andra sektionens regler så är det inget som Jaktskyttesektionen har några synpunkter på eller påverkar möjligheten att medföra gäst under Jaktskyttesektionen regler.