Gångskytte

Vid gångskytte kastas lerduvorna från en plats bakom och strax bredvid skytten. Lerduvorna kastas i det närmaste horisontellt med en höjd på 1-2 m över marken.

När lerduvan passerar skytten gäller det att snabbt komma till skott innan duvan träffar marken.

Ett antal stationer är markerade på marken med 2-4 m mellanrum rakt ut parallellt med kastriktningen.

Skytten går vidare, framåt till nästa station efter varje duva. På så sätt ökas hela tiden svårighetsgraden.