Jaktskyttesektionens reglemente för enskild träning

Incidenter som inträffat på banan och förändringar i samhället gör att huvudstyrelsen ser det som nödvändigt att styra upp hur träningen bedrivs på vår skjutbana.

De har därför uppmanat varje sektion att ta fram ett reglemente för enskild träning.