Älg 3-skott

Grundövning

Övningen skjuts som vid vanligt älgbaneskytte med stillastående följt av lopp.

Först skjuts ett skott mot stillastående figur därefter skjuts två skott under loppet i stället för ett som vid ordinarie skytte.

En serier omfattar ett höger- och ett vänster-lopp, totalt sex skott.

Ökad svårighetsgrad

Först när en skytt med säkerhet, upprepade gånger visat att man kan träffa med alla skotten så kan den som så vill höja svårighetsgraden genom att skjuta ytterligare skott under loppet, dvs, 1+3, 1+4, osv.