Föreningen Malmö Skyttegille

Malmö Skyttegille är en av landets största skytteföreningar med över 1300 medlemmar och även en av de äldsta då vi bildades 1863.

Vi har huserat i området runt Spillepeng sedan 1889 då skjutbanan var placerad på annan plats än idag, och sedan 1955 på de banor som vi nu är stolta ägare till. Marken på området ägs av SYSAV och arrenderas av Skyttegillet.

Malmö Skyttegille är en mycket viktig förening för jägare i södra Skåne då ca 900 av våra medlemmar är jägare och sköter merparten av sitt träningsskytte på banan. För jaktträningen finns här även Malmö Jaktskyttecenter som har flera jaktbanor på området. Malmö Jaktskyttecenter är en samarbetsorganisation som Malmö Skyttegille driver tillsammans med Malmö Viltvårdsförening och Malmö Jägarklubb som består av vardera ca 1000 medlemmar. Det totala antalet jägare som årligen brukar anläggningen på Spillepeng uppgår till ca 3-4000 personer. Till det kommer några tusen skyttar och några tusen tjänsteutövare.

Utöver jaktträning och inskjutning har föreningen mycket livskraftig verksamhet inom pistolskytte, gevärskytte, Dynamiskt Skytte (IPSC) och svartkrutsskytte. Under sommarhalvåret genomför Malmö Skyttegille ca 250 föreningsledda aktiviteter fördelat på de olika disciplinerna. Under vintern bedrivs träning i mindre omfattning.

På banan arrangerar vi många stora tävlingar och under 2012 har vi bland annat SM-tävlingar i svartkrut, K-pist och Dynamiskt Skytte. Genom åren har många stora tävlingar skjutits här och föreningen har fostrat många framgångsrika skyttar och fortsätter så göra.

Förutom den egna verksamheten inom föreningen så administrerar och upplåter Malmö Skyttegille anläggningen till Polisen, Försvarsmakten, säkerhetsföretag och andra skytteföreningar för deras regelbundna träningsverksamhet. Banorna är av stort regionalt intresse då de med jämna mellanrum upplåts till föreningar i regionen som inte har tillräckligt stora anläggningar själva för att hysa större tävlingar.

Följande föreningar/organisationer hyr in sig på banorna för att de saknar egna banor, eller de egna är otillräckliga:

  • Malmö Hemvärns Skytteförening (ca 40 medlemmar)
  • Försvarsutbildarna i Lund (ca 200 medlemmar)
  • Limhamns Skytteförening (ca 100 medlemmar)
  • Torna Hällestads Pistolskytteklubb
  • Malmö Viltvårdsförening
  • Malmö Jägareklubb