Föreningsintygspolicy

Policy för Föreningsintyg

Bakgrundsinformation

För att få inneha ett skjutvapen krävs en vapenlicens som man ansöker om hos Polisen. Huvudkriteriet för att få licens är att man ska kunna styrka att man har ett behov av vapnet.
I licensansökan skall man ange ändamål för sökt vapen. Det finns två huvudändamål, jakt eller målskjutning.

För jaktändamål räknas behovet som uppfyllt om man har jägarexamen för aktuell vapentyp. Något intyg från skytteförening behövs ej.

För målskjutning uppfylls behovet genom att den skytteförening man är medlem i utfärdar ett föreningsintyg där de intygar:

 • att det sökta vapnet används i en skyttedisciplin inom något av de skytteförbund som har rätt att skriva ut föreningsintyg;
 • att föreningen har den aktuella skyttediciplinen på sitt program och är medlem i det övergripande skytteförbundet;
 • att sökanden är aktiv medlem i föreningen och regelbundet under de senaste sex månaderna har deltagit i skjutningar med den aktuella vapentypen.

För enhandsvapen måste dessutom intygas att man har uppfyllt vissa krav på skjutskicklighet inom de senaste 2 åren.

Varje förbund har i sin tur egna regler för vilka villkor som skall vara uppfyllda för att ett föreningsintyg skall kunna skrivas ut.

Styrelsen i MSG har antagit följande policy för hur föreningsintyg skall hanteras inom föreningen.
 • Föreningsintyg utfärdas av respektive sektionsstyrelse.
 • MSG Huvudstyrelse har delegerat hanteringen av föreningsintyg och bedömningen av aktivitet samt eventuella skjutprov till respektive sektionsstyrelse.
 • Samtliga beslut om föreningsintyg skall protokollföras i sektionsstyrelse samt i MSG Huvudstyrelse.
 • MSG Huvudstyrelse arkiverar samtliga föreningsintyg som utfärdas.
 • MSG kräver minst 6 månaders medlemsskap och aktivitet för kulgevär och minst 1 år för enhandsvapen.
 • Medlemmens aktivitet måste vara dokumenterad av sektionen på något sätt.
 • Beroende på vilken typ av vapen och vilket ändamål man söker på krävs även att aktuell sektions villkor uppfylls (se nedan).
 • MSG Huvudstyrelse äger rätt att neka medlem föreningsintyg även om denne formellt uppfyller stipulerade krav.

Förbund- och Sektionsspecifika regler för utfärdande av föreningsintyg