Föreningsintyg

Malmö skyttegilles gevärssektion använder sig av Svenska Skyttesportförbundets handlingsregler för  utfärdande av föreningsintyg för vapenlicens

För gevär gäller:

·         Ny medlem i MSG Gevärssektion kan tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings , träningsverksamhet och städdagar) samt betalda föreningsavgifter. 

·         MSG gevärssektion kan endast utfärda intyg om aktivitet för vapen som används i föreningens verksamhet.

·         Medlemmen ska inneha gevärsskyttekort.

·         Vapnet ska uppfylla SvSF:s vapenpolicy för aktuell gren/grenar.

·         Intyget kommer utfärdas av MSG´s styrelse vid styrelsesammanträde eller, efter protokollförd delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg kommer  protokollföras.

·         Alla intyg kommer sändas direkt till polismyndighetens tillståndsenhet.

·         Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan MSG´s föreningsstyrelsen neka att utfärda intyg beträffande behov. 

·         Önskas föreningsintyg och du uppfyller dessa regler kontaktar du MSG Gevärssektion för mer information på E-post: gevar@malmoskyttegille.se