Dynamiska sektionen

Välkomna till MSG Dynamiska, en sektion för dynamisk skytte inom Malmö Skyttegille, MSG.

Sektionen är ung och bildades i år 2010 men tro inte för den skull inte att det saknas erfarenhet i gänget. Sektionen bedriver sin verksamhet på spillepengens mycket fina skjutbana i Malmö sedan 2005 men då tidigare i pistolsektionen.

Sektionen är en av Sveriges största IPSC klubbar med ca 160 medlemmar som tävlar över hela världen och är en av grundarna till den mycket populära SweDen Cup.

MSG Dynamiska har sina rötter i Lunds PK där skyttet utövades fram tills 1993 då inträde i Limhamns skf beviljades och MSG Dynamiska blev en sektion i Limhamn. Anledningen till flytten var främst tillgången på ändamåls riktiga banor. 1993 så arrangerade sektionen SM i dynamiskt skytte med rekordstort deltagande och mycket nöjda deltagare.

Limhamn skf hade länge ett hängande hot om uppsägning från banan pga brobyggnad och försäljning av marken. Den engång så stora och perfekta banan krympte och krympte.

2005 så hade dynamiska sektionen i Limhamn fått nog och gick samman med Husie pistolklubb som redan hyrde bantid på spillepengen och bildade den första pistolsektionen i Malmö Lunds Skyttegille, MLSG (numera Malmö SkytteGille, MSG)

Från de ca 50 st medlemmarna initialt så växte sektionen så det knakade till ca 170 medlemmar under 2009 och vi tvingades ha kölistor både till nybörjarkurser och till dynamiskt skytte, intresset överträffade kapaciteten. Diskussioner fördes hur vi skulle kunna hantera medlems tillströmningen på ett bättre sätt och det resulterade i att pistolsektionen delades och att allt dynamiskt skytte i MSG från och med 2010 sker i dynamiska sektionen.

MSG och sektionen är anslutna till förbundet Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet och därigenom så säkerställs att verksamheten bedrivs i linje med vad som förbundet rekommenderar. Sektionen har idag verksamhet med enhandsvapen, gevär och hagel.