IPSC Grundkurs

Msg Dynamiska Sektion tillämpar en MYCKET restriktiv intagning av nya medlemmar i sektionen .

Krav för att ha möjlighet att erbjudas kursplats för Dynamiskt Skytte:

* Tillgång till eget enhandsvapen i min kal 9×19 och dokumentrad erfarenhet (nationellt pistolskytte , tjänstevapen inom 

Polismyndigheten eller Försvarsmakten etc ).

* För att erbjudas kursplats så skall du ha goda interna referenser inom MSG Dynamiska Sektion.

* Ostraffad enligt brottsregistret ( utdrag begärs vid kursstart ).

* Ta del och vara medveten om de åtagande som förväntas av dig som aktiv medlem i sektionen.

Vid intresse kontaktas sektionen via : dynamiskt@malmoskyttegille.se