Bli medlem i Dynamiska sektionen

    Det bifogade fotot är av min vapenlicens och INTE av mitt jägarbevis. (*)

    Jag har kontrollerat att min referens uppfyller MSGs krav.(*)

    Jag intygar att ovan uppgifter är med sanningen överensstämmande samt är införstådd med att Malmö Skyttegille kommer att behandla/registrera och i förekommande fall publicera av mig lämnade personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).(*)

    Läs mer om vår integritetspolicy.
    (*) = obligatorisk uppgift