Min sida

Här kan alla medlemmar i Malmö Skyttegille kontrollera och vid behov uppdatera sina personuppgifter i MSG’s medlemsregister.

– OBS – Vår sekreterare får dagligen mail från medlemmar som har problem med inloggningen. Se till att ha senaste versionen av din web-läsare installerad. Om det inte skulle hjälpa så prova med senaste versionen av Chrome. Detta har lösta alla problem inloggningsproblem för de som kontaktat oss.

Även medlemmar i föreningar med nyttjanderättsavtal kan uppdatera sina uppgifter här.

Genom att alltid hålla uppgifterna uppdaterade och kompletta är Ni säkra på att få de utskick via epost eller brev som MSG skickar.

Era inloggningsuppgifter finns angiva på de aviseringar och utskick som MSG har skickat direkt hem till Er.

Har Ni frågor angående ”Min sida” eller medlemsregistret så kontakta: info@malmoskyttegille.se

Personnummer skall anges med 12 siffror, ÅÅÅÅMMDDXXXX, dvs med fullständigt årtal (formatet på vår faktura är med tvåsiffrigt årtal men här skall det alltså anges med fyra siffror).