Säkerhetsbestämmelser

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SKJUTNING PÅ ”SPILLEPENG”

1: ALLMÄNNA, GÄLLANDE FÖR HELA OMRÅDET:

SKYTTE ÄR TILLÅTET MED VAPEN GODKÄNDA AV RESPEKTIVE SKYTTEORGANISATION MELLAN KL. 08.00 – TILL SOLENS NEDGÅNG, DOCK SOM LÄNGST TILL KL. 20.00

ENDAST SKYTTE MOT RESPEKTIVE SKYTTEGRENS GODKÄNDA MÅL ÄR TILLÅTET OCH DE SKALL PLACERAS I FÖR DEN AKTUELLA GRENENS AVSEDDA TAVELSTÄLL ENLIGT SÄKB CIVILT SKYTTE.

ÖVERTRÄDELSE AV GÄLLANDE BESTÄMMELSER KAN MEDFÖRA UTESLUTNING FRÅN MALMÖ SKYTTEGILLE OCH ÖVRIGA SKYTTEORGANISATIONER.

TILLTRÄDE till området äger endast medlem i Malmö Skyttegille jämte de som deltager i utbildning, träning eller tävling, arrangerad eller sanktionerad av Malmö Skyttegille samt övriga godkända av Malmö Skyttegille.

Vid all verksamhet skall det på respektive bana finnas en ansvarig skjutledare. Vid enskild erfaren skytts träning skall denne själv fungera som skjutledare. Vid behov skall skjutledaren samordna verksamheten mellan olika aktivitetsgrupper med avseende på säkerheten!
Det åligger skjutledaren att väl orientera underställd personal för vad som gäller säkerheten.

Låntagare skall vid utlåning av vapen informeras om gällande bestämmelser.
Det åligger alla i verksamheten deltagande personal att medverka till en fullgod Säkerhet.

  1. Särskilda säkerhetsbestämmelser:

Vid allt skytte på Spillepeng skall röd varningsflagga vara hissad på flaggstången vid skjuthallen Bana B

  1. Särskilda bestämmelser vid områdets användande för fältskytte:

Målen skall placeras i därför avsedda målställ.
Skjutriktningen skall vara den för banorna gällande.
Mål för fältskjutning SKALL placeras inom skyddsvallar.
Vid minsta osäkerhet SKALL Säkerhetsansvarig tillfrågas.
Ansvarig skjutledare utfärdar noggranna instruktioner.

  1. Användningsområde för olika vapen.

Bana A gäller Gevär, Automatkarbin och K-Pist, 200 meter i hall, 100 meter från öppen skjutvall.

Bana B gäller för Gevär och Automatkarbin 300 meter från skjuthall, 200 meter från öppen vall och 100 meter från särskild hall. Dessutom skytte på 200 meter, oberoende av 300 meters skyttet från särkild vall på tavla 1 – 5. K-Pist 200 meter och 100 meter hela banan. Dessutom K-Pist och Svartkrutskytte 100 meter från särskild hall mot tavla 35 – 40.

Bana C gäller för Malmö Sportskytteklubb. Korthållsgevär 50 meter från skjuthall samt pistol och revolver.

Bana E gäller för pistol, revolver samt svartkrutsvapen och disponeras av MSG Pistolsektion samt organisationer som slutit avtal Malmö Skyttegille.

Bana F Rörbanan, Endast kal. 22 lr.

Allt skytte är förbjudet på Bana B från 300 m hallen samt 100 m hallen när Trappbanan belägen vid 200 m vallen är i bruk.

Jägare se hit.

Inskjutning med JAKTKULVAPEN kan ske på bana A och B för de som är medlemmar i Malmö Skyttegille samt organisationer som slutit avtal med Malmö Skyttegille, övriga hänvisas till Älgskyttebanan då den är öppen.

STYRELSEN FÖR MALMÖ SKYTTEGILLE

Säkerhetsansvarig
Anders C
0725-434546