Nyttjanderättsavtal

MSG hyr i mån av plats ut skjutbanan till andra ideella föreningar och organisationer.

Dessa föreningar tecknar ett Nyttjanderättsavtal med MSG.

Dessa avtal finns för att reglera uthyrningen på ett rättvist och reglerat sätt. Det skall vara rättvist för MSG’s medlemmar såväl som för den som hyr in sig.

Avtalet reglerar vad som ingår och vilka rättigheter och skyldigheter parterna har (MSG, föreningen och dess medlemmar).

Kostnaden i avtalet består av tre delar:

  1. Fast årlig engångsavgift för föreningen.
  2. En skjutbaneavgift per medlem och år som skall nyttja banan
  3. Bokningsavgift per bokningstillfälle, om förening vill boka en bana exklusivt för egen verksamhet

Efter tecknat avtal äger den externa föreningen rätt att boka enskilda banor och får då exklusiv tillgång till banan under denna tid.

Medlemmarna i den externa föreningen får ett Skjutbanekort som ger dem samma tillgång till lediga obokade banor som MSG’s medlemmar.

Föreningen kan själva administrera sina medlemmar och dess skjutbanekort i MSG register. Medlemmen kan även logga in på MSG’s ”min sida” för att kontrollera och uppdatera sina uppgifter samt ev fakturor. Efter betalad skjutbaneavgift skickas skjutbanekortet direkt hem till medlemmen.

Föreningens kontaktperson får behörighet till banbokningskalendern och kan sedan själv adminstrera föreningens bokningar.

Kontakta oss om Ni har frågor angående Nyttjanderättsavtal: info@malmoskyttegille.se

Observera. I dagsläget tecknas inga ytterligare nyttjanderättsavtal pga platsbrist.

Föreningar med giltigt nyttjanderättsavtal

Malmö Hemvärns Skytteförening
Torna Hällestad Pistolskytteklubb
Limhamns Skytteförening
Vellinge PK
Malmö Pistolklubb
Hällesta/Dalby skg
Malmö Viltvårdsförening
Malmö Jägarklubb