FAQ

Hej, om du har frågor angående Jaktskyttesektionen och jaktskytte så är du välkommen att maila oss.

Läs gärna FAQ:n nedan först, kanske finns svaret på din fråga där.

Q: Jag gillar skytte.

A: Det gör vi också, du har kommit till rätt ställe.

Q: Jag vill skjuta upp för jägarexamen.

A: MSG har ingen egen provverksamhet. Se Jaktskyttecentret för mer info.

Q: När har älgbanan öppet?

A: Det står här på hemsidan.

Q: Jag har inget eget vapen, kan man låna/hyra vapen på skjutbanan?

A: Ja, både studsare och hagelgevär.

Q: Jag är nybörjare och skulle behöva lite hjälp

A: Det förutsätts att de som tränar har genomgått säker vapenhantering och har kompetens för att enskilt avlossa skott mot aktuellt mål. Om du uppfyller dessa krav så kan du få ytterligare hjälp och tips av de instruktörer som finns på älg- och hagelbanan. Säg till när du anmäler dig så får du hjälp. Om du behöver grundläggande instruktion så hör av dig till Jaktskyttesektionen så bokar vi in dig på nästa lediga plats hos någon av sektionens instruktörer.

Q: Jag vill ta jägarexamen

A: Jaktskyttesektionen ordnar inte jägarexamenskurser. Jägarexamenskurser anordnas av ett stort antal olika aktörer med skiftande upplägg. Malmö Viltvårdsförening och Malmö Jägarklubb ordnar båda jägarexamenskurser. Vi föreslår att du kontaktar någon av dessa föreningar.

Q: Jag vill öva inför jägarexamen.

A: Du är välkommen till vår älg- och trap-bana där kan du träna självständigt och med viss hjälp av skjutledarna. För mer info se Jaktskyttecentrets hemsida.

Q: Jag är jägare och undrar om det finns möjlighet till någon form av instruktörsledd jaktskytteträning.

A: Jaktskyttesektionens ordinarie, instruktörsledda övningstillfällen är på söndagar 9-12, se årets program för detaljer. Kurser ordnas i mån av tid och efterfrågan. Om ni är några stycken (4-6 pers) så hör av er till oss så skall vi se vad vi kan ordna. Även Jägarförbundet Skåne ordnar många bra kurser, främst under vår och sommar. http://jagareforbundetskane.se/skytte/skytteaktiviteter/

Q: Skulle inte jaktsektionen kunna ordna en …aktivitet/övning/kurs?

A: Det vill vi gärna. Just nu är vi väldigt få som är aktivt engagerade i jaktsektionen. I takt med att fler engagerar sig så kommer vi att kunna ordna fler aktiviteter. Hör av dig med ditt förslag så skall vi se vad vi kan ordna.

Q: Jag är intresserad av att engagera mig i Jaktskyttesektionens arbete.

A: Du är varmt välkommen, ju fler som engagerar sig ju fler aktiviteter kan vi ordna.

Hör av dig till oss via formuläret på hemsidan.