Välkommen

fbrssemailclock

Här finns:

  • Älgbana 80m med elektronisk markering.
  • Trapbana
  • Markmålsbana med löpande hare
  • Inskjutningsbana 80m med elektronisk markering.
  • Möjlighet att skjuta älgskyttemärkena och högviltdekalen.
  • Inget krav på ha jägarexamen för att träna med se mer under ordningsregler.
  • Största tillåtna kaliber är .50 / 12.7mm, se mer under tillåten ammunition.

Öppettider: april – november

GRINDEN till skjutbanan är stängd alla dagar, dygnet runt. På grinden finns en skylt med telefonnummer anslaget. Telefonen är bemannad när jaktskyttebanorna är öppna. Ring numret och berätta vem du är och vart du ska så öppnar en funktionär grinden.

OBS

  • Vid varje skjuttillfälle skall giltig legitimation uppvisas så att vi kan säkerställa att resultatet rapporteras på rätt skyttekort.
  • Detta ska noteras på skjutkortet vid varje tillfälle.
  • Saknas notering om att kontroll gjorts kan tyvärr inte intyg utfärdas.

För mer information kontakta oss på mail.