Björnpasset

Björnpasset – nya regler

https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/Bjornpass/

Provet omfattar tre olika skjutmoment mot stillastående björnfigurer.

  1. Sidofigur 80 meter
    Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
  1. Sidofigur 40 meter
    Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.
  1. Frontfigur 20 meter
    Krav för godkännande: En serie a’ 3 skott inom 10 sekunder, samtliga skott inom träffområdena. Först skjuts två skott på sidobjörnen och sedan ett tredje skott på frontbjörnen. Det skall vara 5 meter mellan tavlorna i sidled. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Provet skall skjutas med klass 1 vapen.