Bli medlem i Pistolsektionen

För att kunna komma ifråga för medlemskap i Pistolsektionen vid Malmö Skyttegille gäller
följande:

 • Sökanden skall ha Malmö Skyttegille och Pistolsektionen som Huvudklubb/Moderklubb.
 • Sökanden skall ha Vapenlicens samt Pistolskyttekortet.
  Kopior av såväl Vapenlicens som Pistolskyttekort skall bifogas web-ansökan, se nedan i formuläret.
  Vad gäller skyttar som tidigare varit aktiva skyttar med som av någon anledning i nuläget inte har vapenlicens gäller att detta anges särskilt i Meddelandefältet vid ansökan då undantag i dessa fall kan göras från kravet på aktiv Vapenlicens. Detsamma gäller tidigare aktiva skyttar som inte har Pistolskyttekortet.
 • Sökanden skall namnge två referenspersoner varav minst en av dessa skall vara medlem i styrelsen för den klubb som sökanden lämnar, ordförande eller ledamot.
  Den information som sökanden delger avseende referenspersonerna skall utgöras av namn, klubb, telefonnummer samt e-postadress.
  Sökanden bör även av naturliga skäl meddela referenspersonen att referens lämnats samt att referenspersonen kommer att bli kontaktad av oss.

  Jag har kontrollerat att min referenser uppfyller MSGs krav.(*)

  Jag intygar att ovan uppgifter är med sanningen överensstämmande samt är införstådd med att Malmö Skyttegille kommer att behandla/registrera och i förekommande fall publicera av mig lämnade personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).(*)

  Läs mer om vår integritetspolicy.
  (*) = obligatorisk uppgift