Ansökan – Referens

Du måste ange en referens i din ansökan. Denna referens måste uppfylla vissa krav.

Det är bara du som kan se till att kraven är uppfyllda så var snäll och läs detta noggrant. Alla kraven måste vara uppfyllda.

Medlemskap i MSG är inte ett krav för att vara referens.

Kravet på referens kan inte ersättas av personligt besök på skjutbanan.

1. Någon som vi kan kontakta och som vet att vi kommer att kontakta dem.

Om du inte anger ett telefonnummer eller mail-adress så har vi ingen möjlighet att kontakta din referens.

Du måste kontakta din referensperson och få deras tillåtelse innan du anger dem som referens i din ansökan. Om vi kontaktar en referensperson och de inte vet vem du är eller att du angett dem som referens kan vi inte gå vidare med din ansökan.

2. Någon som har skjutit eller jagat tillsammans med dig.

En referens måste vara någon som kan uttala sig om din omdömesförmåga i allmänhet, när det gäller vapen och skytte i synnerhet och som kan intyga att du hanterar ditt vapen på ett säkert sätt. Där krävs det att det är någon som har skjutit eller jagat tillsammans med dig. Du måste därför berätta hur ni känner varandra så att vi kan avgöra att de haft möjlighet att bilda sig en uppfattning om dig och din vapenhantering.

3. Någon vars omdöme vi kan känna förtroende för. 

Att en helt okänd person som vi inte vet något om intygar något ger inget av värde. Vi måste veta vem din referens är och att de är den person som du uppger. Det måste också vara någon som har kompetens att bedöma din vapenhantering.

Med undantag för egna familjemedlemmar så får inte förekomma något beroendeförhållande mellan dig och din referens så att referensen har något att vinna på att ge dig goda referenser eller något att förlora på att inte göra det.
Det innebär bl.a. att man inte kan vara referens åt sina kunder eller elever om man är vapenhandlare eller instruktör eller kursledare för jägarskola eller skjutskola.

En referens kan tex vara någon som uppfyller ett av nedanstående

  • Funktionär i MSG
  • Känd av en funktionär i MSG
    • OBS det är din referens som ska vara känd, inte du själv, det är inget krav att du själv ska vara känd
  • Funktionär i en annan förening
  • Anställd vid försvaret eller polismyndigheten

Obs endast en av ovanstående punkter krävs.

Funktionär i MSG

En funktionär i vår förening kan vara referens åt dig, det är både snabbast och enklast. Du måste i så fall ange funktionärens namn.

Känd av en funktionär i MSG

En person som är känd av någon av våra funktionärer kan vara referens.

OBS det är referensen, inte du själv, som ska vara känd.

För att veta om din referens är känd av en funktionär i MSG så frågar du lämpligen din tilltänkta referens. Vi har ingen möjlighet att veta om någon av våra 100-200 funktionärer känner en viss person.

Det är inte nödvändigt att din referens är medlem hos oss men det är heller inte tillräckligt att de är medlemmar i MSG. Vi har ca 1300 medlemmar och kan inte känna alla. Om de inte är kända av en funktionär i MSG så kan de inte vara referens oavsett om de är medlemmar i MSG eller inte. 

Funktionär i en annan förening

En person som är funktionär i en annan skytte- eller jakt-förening kan vara referens. Om det är en funktionär i en annan förening så måste det på något sätt vara lätt att på ett oberoende sätt bekräfta personens identiteten och att de är funktionär, tex genom att personens kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida.

Funktionärer i jaktlag, VVO, ÄSO eller liknande uppfyller bara undantagsvis detta krav eftersom det saknas hemsida eller uppgifterna på hemsidan är otillräckliga för att identifiera personen. Försök hitta en annan referens.

Anställd vid försvaret eller polisen

Anställda vid försvaret eller polisen kan vara funktionärer om deras tjänst innebär att de hanterar vapen så att de kan bedöma ditt omdöme och din vapenhantering.


Om du saknar referens

Saknar du referens så kan vi eventuellt behandla din ansökan ändå men det kan inte garanteras eftersom det innebär merarbete för oss, det beror bl.a. på hur stort söktryck vi har och vilken sektion du söker till. Ange i så fall detta tydligt i din ansökan.