Kontaktformulär

    Jag har läst på hemsidan och svaret på min fråga finns inte där. (*)

    Jag intygar att ovan uppgifter är med sanningen överensstämmande samt är införstådd med att Malmö Skyttegille kommer att behandla/registrera och i förekommande fall publicera av mig lämnade personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).(*)

    Läs mer om vår integritetspolicy.
    (*) = obligatorisk uppgift