Author: wp

Jaktskyttesektionens medlemsmöte 2024

Jaktskyttesektionen kallar till medlemsmöte 2024-02-13 kl 19 i stora paviljongen. Dagordning för Jaktskyttesektionens medlemsmöte 2024-02-13 Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet, eftersom dessa innehåller personuppgifter kan det inte göras tillgängliga för nedladdning.