Anmälan av gäster

    Endast namn mm på den medlem som tar sig gästen får anges.
    Gästens namn eller annan personuppgift som gör att denne kan identifieras FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANGES eftersom hanteringen då faller under GDPR.

    Jag intygar att ovan uppgifter är med sanningen överensstämmande samt är införstådd med att Malmö Skyttegille kommer att behandla/registrera och i förekommande fall publicera av mig lämnade personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).(*)

    Läs mer om vår integritetspolicy.
    (*) = obligatorisk uppgift