Zettle-instruktion

Nya inloggningsuppgifter
Både konto och lösenord ändras from 2021. Mail skickas ut strax före första tjänstgöringstillfället. Har ni inte fått ny inloggning eller glömt det, kontakta Fredrik.

Priset i Zettle gäller
Det är ALLTID priset i Zettle som gäller. Om det finns prislistor uppsatta med annat pris så är de gamla och hittar ni sådana ska det genast tas bort.

All försäljning skall alltid registreras i Zettle och det ska göras samma dag som aktivteten äger rum.

Använd rätt produktgrupp
I Zettle appen är alla produkter indelade grupper. Det finns nio st.

Som funktionär behöver du som regel bara hålla reda på den som rör “din” bana och så fikagruppen förstås. 

GruppAnvänds vidAnvänds av
ÄlgbanaOrdinarie öppethållande & funktionärsskytte på älg- och inskjutnings-banan. Funktionärer på älgbanan
TrapbananOrdinarie öppethållande & funktionärsskytte på trapbanan.Funktionärer på trapbanan
MarkmålsbananOrdinarie öppethållande & funktionärsskytte på markmålsbanan.Funktionärer på markmålsbanan
JaktlagJaktlagsbokningar på samtliga banor.Funktionärer som tar emot inbokade jaktlag.
EventEventskytte på samtliga banor.Funktionärer som tar emot inbokade företag, svensexor, möhippor, etc.
MVF & MJKMVFs och MJKs jägarskola och andra kurser på samtliga banor.MVFs resp MJKs funktionärer när MVF resp MJK bokat banan.
JägarexamenJägarexamensprovMVFs och MJKs provledare.
FikaAll verksamhetAlla
ExtDiverse som inte används fn..Ingen

Produkter från annan grupp ska ALDRIG användas eftersom det blir fel i redovisningen.

MEN om en funktionär skjuter själv i samband med Jaktlagsbokning eller Event kan man dock använda den serieavgift – funktionär som finns i gruppen för resp bana. Detta är enda undantaget.

Med funktionär menas personer som ingår i skjutlag vid älg-, trap-, eller markmåls-banan

Viktigt för miljörapporteringen
Allt skytte måste redovisas som skjutna serier eftersom miljörapporteringen bygger på det som rapporteras i Zettle. Detta gäller även funktionärernas skytte. I Zettle finns Serieavgift Funktionär 0kr som ska användas.

Skjutlagen slipper därmed att lämna pappersrapport eftersom all rapportering sker genom Zettle.

I gengäld är det mycket viktigt att allt skytte rapporteras i Zettle.

Vårt tillstånd att bedriva skjutbanan beror av att vi sköter vår miljörapportering.

Så här rapporterar du funktionärsserier.

  1. Välj rätt kategori beroende på banan. 
  2. Välj Serieavgift.
  3. Välj Funktionär
  4. Tryck “Add” UTAN att mata in något pris. Det ska stå 0.00 kr
  5. Öppna varukorgen.
  6. Välj Serieavgift Funktionär
  7. Justera antalet så att det stämmer.
  8. Välj Ta betalt
  9. Bekräfta att det ska kosta 0 kr

Jaktlagsbokning

Vid jaktlagsbokning får medlemmar ingen medlemsrabatt. Både medlemmar och icke medlemmar betalar samma serieavgift.

Funktionsfel och rabatter

Vid ev fel, tex markeringsfel, krossad duva, etc, kan skjutledaren efter egen bedömning välja att inte ta betalt för enstaka serier och/eller patroner. Detta görs genom att man ger motsvarande rabatt på serien eller ammunitionen rapporteras när den rapporteras i Zettle. Även om rabatten är 100% ska man rapportera det i Zettle så att antal avlossade skott och ammuntionsåtgång stämmer.