Ordningsregler

Följande ordningsregler gäller:

 • Allt skytte sker under ledning av banans utsedda skjutledare.
 • Skyttar skall anmäla sig till tjänstgörande funktionär innan de börjar skjuta
 • Skjutledarnas instruktioner skall åtlydas.
 • Skjutledare har rätt att avvisa skytt från banan.
 • Deltagande i skytteträning under ordinarie öppettid förutsätter att man har:
  • genomgått utbildning i säker vapenhantering.
  • kompetens att självständigt avlossa skott mot aktuellt mål.
 • Behöver du hjälp så kan banans funktionärer ge dig tips och råd. I mån av tid så hjälper vi dig även i skjutbåset men inte om det är många skyttar i kö.
 • Endast funktionärer och de skyttar vars tur det är att skjuta får vistas i skjutbås och rummet bakom dessa.
 • Externa instruktörer som tränar elever är inte tillåtna.
 • Uppskjutning för jägarexamen sker efter tidsbokning på särskilda tider.
 • Vid skytte skall giltig legitimation uppvisas så att vi kan säkerställa att resultatet rapporteras på rätt skyttekort.
 • Vid förflyttning till eller inom området får endast anlagda vägar användas.
 • Fordon får endast uppställas på därför avsedd parkeringsplats.
 • Vapen skall i lokalerna alltid hållas så att det tydligt framgår att de är ofarliga – dvs inte förvaras i fodral, vara öppet med slutstycket draget bakåt.

/Styrelsen