Månadstävling

Malmö Skyttegille utlyser en månadstävling på älgbanan, tävlingen är öppen för skyttar som är medlemmar i Malmö Skyttegille, Malmö Viltvårdsförening och Malmö Jägarklubb.

Skyttet kommer att ske på normala öppettider för älgbanan och resultat nedtecknas på gula skjutkort istället för de normala vita skjutkorten.

 • Sammanlagt resultat av 3 bästa månadstävlingar räknas.
 • Månadstävling skall skjutas inom innevarande månad.
 • Alla vapen på jaktlicens (klass1) eller Jaktskyttecentrets lånevapnen är tillåtna.
  Inga begränsningar i övrigt vad gäller vapnets utseende eller utrustning.
 • Juniorer har dispens från klass 1 kravet.
 • Alla skyttar skjuter i samma klass
 • Startavgift 50 kr/per månadstävling samt noll kronor i markeringsavgift.
 • Fem serier skjuts per tillfälle.
 • Endast tävlingsserier antecknas på gula skjutkortet
 • Priser utgår till totalsegrare, för vinst i enskild månad gäller endast evig ära och berömmelse.
 • Prisutdelning sker på MSG årsmöte.