Uthyrning

Älg-, trap-, och markmålsbanan kan hyras av jaktlag, företag eller andra grupper för träning, möhippor/svensexor eller event.

Under hösten och vintern är det jaktsäsong och eftersom våra skjutledare har jakt som främsta intresse så innebär det att eventskytte bara kan anordnas under icke jaktsäsong, dvs 1/3 – 31/7.

Jaktlagsbokningar kan också göras 1/3 – 31/7 men ev även under jaktsäsong i mån av lediga skjutledare.

Det tar som regel lite tid att organisera så var ute i god tid, minst en månad i förväg, gärna mer.

Våra instruktörer jobbar ideellt på sin fritid och för att göra plats i sin vardagsplanering så behöver de lite framförhållning.

Vi får bara skjuta fram till solens nedgång och vilket gör att vi måste börja senast 3h innan solens nedgång om ni skall kunna tillgodogöra er hela skjuttiden. Det gör att det under vinterhalvåret är svårt att lägga en aktivitet på en vardag eftersom våra skjutledare normalt inte kan ta ledigt från jobbet för att vara på banan.

Grupper, födelsedagar, möhippor, svensexor eller företag, m.fl.

Grundhyran för bana med skjutledare och instruktör i upp till 3h är 3000kr. I priset ingår ett antal serier och motsvarande ammunition. Vill man skjuta mer än dessa tillkommer serieavgifter samt kostnad för ammunition och vapenhyra enligt nedan.

Rekommenderad största gruppstorlek för kulskytte är 6-8 personer och för hagelskytte ca 20 personer.

Serieavgift inkl ammunition

Älgbana och skjutbänk
 • 3000kr, 3h inkl. 16 serier.
 • Extra serier 95kr/serie om 4 skott 6,5×55 inkl. ammunition och vapenhyra
Trapbana:
 • 3000kr, 3h inkl. 6 serier
 • Extra serier 215kr/serie om 25 skott kal. 12 inkl. ammunition och vapenhyra
Markmålsbana
 • 3000kr, 3h inkl. 27 serier
 • Extra serier 56kr/serie om 4 skott kal 12 inkl. ammunition och vapenhyra

Vid hyra av vapen får endast ammunition som köpts på banan användas.

Jaktlag

För jaktlag är grundhyran för bana med skjutledare i upp till 3h 500kr. I priset ingår inga serieavgifter eller ammunition, utan kostnad för serieavgifter samt kostnad för ammunition och vapenhyra tillkommer enligt nedan.

Denna aktivitet är främst avsedd för deltagare som har jägarexamen och eget vapen även om det finns möjlighet att hyra vapen.

Älgbana och skjutbänk
 • Serieavgift: 30kr/serie.
 • Vapenhyra 10kr/serie
 • Ammunition
 • 6.5×55 52kr/serie
 • .308W 52kr/serie
 • .30-06 72kr/serie
Trapbana:
 • Serieavgift:  65kr/serie.
 • Vapenhyra 20kr/serie
 • Ammunition
 • Stålhagel kal 12 125kr/serie
Markmålsbana
 • Serieavgift: 15kr/serie.
 • Vapenhyra 5kr/serie
 • Ammunition
 • Blyhagel kal 12 36kr/serie, 140kr/25st

Vid hyra av vapen får endast ammunition som köpts på banan användas.

För bokning och frågor kontakta oss på: