Öppettider

Här nedan hittar du öppettiderna för Älgbanan, Trapbanan och Markmålsbanan

Under dessa tider är banorna öppna för allmänheten.

Föranmälan eller medlemskap krävs inte.

Information om tillåten ammunition på de olika banorna finns på vår sida med gällande ordningsregler.

Deltagande förutsätter att man har genomgått utbildning i säker vapenhantering och har kompetens att enskilt avlossa skott mot aktuellt mål. Om du inte uppfyller kraven eller behöver du hjälp av instruktör kontakta en jägarskola istället.

Under dessa tider man har möjlighet att skjuta för märkesfordringar, tex. skjuta bronsmärke eller bara öva. .

Öppettiderna en given dag framgår respektive banans tjänstgöringsschema, kontrollera alltid dessa, länk finns nedan. Vi får bara skjuta fram till solens nedgång, så i början och slutet av säsongen stänger vi tidigare.

Älgbanan och akustiska inskjutningsbanan

Öppet april – November, övrig tid stängt.
Öppettider framgår av tjänstgöringsschemat.
Kontrollera alltid tjänstgöringsschemat för aktuell info om förändringar i öppettiderna.

OBS LÖRDAGAR är sista anmälningstid kl 12:00, övriga dagar 1 timme innan stängningsdags OBS

Den akustiska inskjutningsbanan är öppen men viss anpassning till skyttet på älgbanan kan behövas så att älgen inte startar när man skjuter på plats inskjutningsbanan. Skjutledaren hjälper dig.

Under april
Under april är det som regel öppet enl nedan men du måste alltid kontrollera tjänstgöringsschemat när du tänker besöka banan för att kontrollera att vi har öppet just den dagen.

  • Tisdag & Torsdag:  17:00 – 20:00, dock längst till solens nedgång
  • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under maj – juni
Under maj-juni är det som regel öppet enl nedan men du måste alltid kontrollera tjänstgöringsschemat när du tänker besöka banan för att kontrollera att vi har öppet just den dagen.

  • Tisdag & Torsdag:  17:00 – 20:00, dock längst till solens nedgång
  • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under juli
Under juli är det som regel öppet enl nedan men du måste alltid kontrollera tjänstgöringsschemat när du tänker besöka banan för att kontrollera att vi har öppet just den dagen.

  • Lördagar: 09:00- 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under augusti – september
Under augusti – september är det som regel öppet enl nedan men du måste alltid kontrollera tjänstgöringsschemat när du tänker besöka banan för att kontrollera att vi har öppet just den dagen.

  • Tisdag & Torsdag:  17:00 – 20:00, dock längst till solens nedgång
  • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under oktober
Under oktober är det som regel öppet enl nedan men du måste alltid kontrollera tjänstgöringsschemat när du tänker besöka banan för att kontrollera att vi har öppet just den dagen.

  • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Trapbanan

Öppet april – juni samt augusti – september, övrig tid stängt.
Öppettider framgår av tjänstgöringsschemat.
Kontrollera alltid tjänstgöringsschemat för aktuell info om förändringar i öppettiderna.

Under april – juni och augusti – september är det som regel öppet enl nedan men du måste alltid kontrollera tjänstgöringsschemat när du tänker besöka banan för att kontrollera att vi har öppet just den dagen.

  • Torsdag: 18:00 – 20:00.

Markmålsbanan

Öppet maj – juni samt augusti, övrig tid enl. överenskommelse.
Öppettider framgår av tjänstgöringsschemat.
Kontrollera alltid tjänstgöringsschemat för aktuell info om förändringar i öppettiderna.

Under april – juni samt augusti är det som regel öppet enl nedan men du måste alltid kontrollera tjänstgöringsschemat när du tänker besöka banan för att kontrollera att vi har öppet just den dagen.

  • Tisdagar: 17:00 – 20:00.

OBS Sista anmälan kl 18:30

För träning övriga tider enl. överenskommelse kontakta markmal “kanelbulle” malmoskyttegille punkt se.