Lånevapen

Vapen, både kula och hagel, finns att hyra, priserna framgår av prislistan.

Sauer har återkallat ett antal av sina vapen, vi har inlett arbetet med att ersätta dem men sådant tar som bekant tid.

Tillsvidare kan vi inte tillhandahålla lånevapen på älgbanan.

Till lånevapnen får endast ammunition som köpts av skjutbanan användas.

Fn. är det nödvändigt att höra av sig på mail minst tre dagar i förväg så att vi kan ordna med någon som kan plocka fram lånevapnen.

Detta är övergående och vi uppdaterar sidan när det blivit löst.