Lånevapen

Vapen, både kula och hagel, finns att hyra, priserna framgår av prislistan.

Till lånevapnen får endast ammunition som köpts av skjutbanan användas.