Krav för deltagande i träning under allmänna öppettider.

Det är inget krav att man har eget vapen men för den som saknar vapenlicens så gäller följande krav:

Deltagande i skytteträning under ordinarie öppettid förutsätter att man har genomgått utbildning i säker vapenhantering och kompetens att självständigt avlossa skott mot aktuellt mål.

Du ska med andra ord ha påbörjat utbildning till jägarexamen och kommit så lång att du genomfört momentet säker vapenhantering och du ska också genomfört så mycket skjutträning med instruktör att du kan skjuta själv utan råd eller anvisningar från skjutledare eller annan personal.

Självfallet är det ok om man skaffat sig dessa kunskaper på annat sätt än genom att börja i jägarskola.

Det är kunskaperna som är det viktiga.

Saknar du detta så måste du först skaffa dig dessa kunskaper. Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med.

Välkommen när du uppfyller kraven.