Priser

Under banans ordinarie öppettider, när banan är öppen för allmänheten  gäller följande priser.

 • Medlem avser medlem i MSG, MVF eller MJK
 • Gällande priser finns i Zettle som funktionärerna använder vid betalning. Priserna på hemsidan och anslag på skjutbanan ska vara de samma men vi reserverar oss för felskrivningar. Det är alltid priset i Zettle som gäller.

Skjutbanan är kontantfri, du kan betala med kort eller swish.

Älgbanan

Serieavgift 4 skott:

 • medlem 20kr
 • icke medlem 30kr

Ammunition

 • 6.5×55 – 52kr/serie
 • .308W – 52kr/serie
 • .30-06 – 72kr/serie

Vapenhyra

10kr/serie

Trapbanan

Serieavgift 25 skott:

 • medlem 50kr
 • icke medlem 65kr
 • funktionär 40kr

Ammunition

Stålhagel kal12

 • 9kr/st
 • 125kr/25st

Vapenhyra

20kr/serie

Markmålsbanan

Serieavgift 4 skott:

 • medlem 10kr
 • icke medlem 15kr

Ammunition

Blyhagel kal 12

 • 9kr/st
 • 36kr/serie

Vapenhyra

5kr/serie

Elektroniska inskjutningsbanan

Serieavgift 4 skott:

 • medlem 20kr
 • icke medlem 30kr

OBS även jaktammunition tillåten.

Vid hyra av vapen får endast ammunition som köpts på banan användas.

Vid uthyrning gäller särskild prislista