Inskjutning

På älgbanan finns en akustisk inskjutningsbana med elektronisk markering. Anmälan och betalning sker till tjänstgörande funktionär. 

Öppettiderna är de samma som för älgbanan.

Även jaktammunition tillåten.

Du kan nu skjuta in din studsare med jaktammunition inför jakten på älgbanans akustiska  inskjutningsbana.

Fn så behövs viss anpassning till skyttet på älgbanan. Om du inte använder ljuddämpare så kan du bara avlossa skott på inskjutningsbanan när älgen är i rörelse. När de står stilla får du vänta tills det skjuts ett skott på älgbanan.

Endast älgbanans akustiska inskjutningsbana är tillgänglig för allmänheten. För att använda inskjutningsbänkarna på 80m-banan tvärs över vägen från älgbanan eller på någon av de andra banorna krävs alltid medlemskap i Malmö skyttegille.

För flera år sedan fanns möjlighet att använda inskjutningsbänkarna på 80m-banan mot betalning när älgbanan var öppen. Vi tvingades tyvärr upphöra med det pga missbruk.