Tillåten ammunition

 

 • Älgbanan
  • Största tillåtna kaliber .50 / 12.7mm (tidigare begränsning på 8mm är slopad)
  • Tillåtna kultyper
   • helmantel typ spitzer
   • hålspetskulor avsedda för målskytte och som inte konstruerats för att expandera
  • Otillåtna kultyper
   • blyspets, plastspets m.fl. typer som är konstruerade för att expandera
   • flat- eller trubb-nos-kulor, speciellt sådana som är konstruerade att stansa hål i måltavlan
   • varmintkulor
 • Akustiska inskjutningsbanan
  • Största tillåtna kaliber .50 / 12.7mm (tidigare begränsning på 8mm är slopad)
  • Alla kultyper tillåtna (tidigare begränsning till endast helmantel slopad)
 •  Trapbanan
  • stål- och alternativ-hagel
  • max 24g, US Nr 7
 • Markmålsbanan
  • endast blyhagel, pga risk för rikoschetter
  • max 24g, US Nr 7
 • Lånevapen
  • Till klubbens lånevapen får endast ammunition som säljs på banan användas. Då vi är ansvariga för dessa vapen måste vi ha koll på vilken ammunition som skjuts med dem.