Information om GRINDEN

Grinden är stängd alla dagar dygnet runt. På grinden finns ett telefonnummer anslaget. Telefonen är bemannad när jaktskyttebanorna är öppna. Ring numret och berätta vem du är och vart du ska så öppnar en funktionär grinden.

Numret är bara bemannat när banorna är öppna. Personal är som regel på plats timmen före att banan öppnar men då har de fullt upp med ställa i ordning för dagen och svarar bara i mån av tid.

För att öppna grinden övriga tider krävs medlemskap i MSG eller skjutbanekort. Instruktioner har skickats med post till de som är medlemmar i MSG eller har skjutbanekort. Om du inte fått information ska du kontakta din förening där du är medlem för information. Det är alltså bara MSGs medlemmar som ska kontakta MSG direkt.

För att använda andra banor än jaktskyttebanorna tex den vanliga inskjutningsbanan på 80m krävs fortfarande alltid medlemskap i MSG eller skjutbanekort, även när jaktskyttebanorna är öppna för allmänheten.

You may also like...