Ansökan

Du har väl läst informationen? Innan du fortsätter är det viktigt att du läst den, vi ser hela tiden att de som inte läst den inte heller lyckas fylla i ansökan på korrekt sätt och först måste uppdatera den innan den beandlas. Detta skapar merarbete för oss båda och längre väntetid för dig.

Du ansöker till en av våra sektioner. Välj sektion beroende på vilken typ av skytte du vill syssla med. Läs på om sektionen så att du vet att du ansöker till rätt sektion. Det är möjligt att vara medlem i flera sektioner men det börjar alltid med ansökan till en av dem.

Gevärssektionen

Gevärsskytte 200m och 300m samt korthållsskytte 50 meter.

Pistolsektionen

Nationellt pistolskytte, Fält, Ban och PPC.

Jaktskyttesektionen

Löpande älg, vildsvin och hare, trap och björnpasset är några exempel på vår verksamhet.

Dynamiska sektionen

Dynamiskt skytte med enhandsvapen, gevär och hagel.