Ansökan – Information

Vi ser fram emot din medlemsansökan men var snäll och klicka på länkarna nedan och läs informationen noggrant. De flesta ansökningar vi får in är tyvärr ofullständiga. Inte pga att det är svårt utan bara pga att man inte satt sig in i vad ansökan måste innehålla. Det innebär onödig väntan för dig och onödigt arbete för oss.

Vi har ingen möjlighet att behandla ofullständiga eller oriktiga ansökningar. De kommer att vara vilande tills de kompletterats så att de är fullständiga.

För att en ansökan skall vara komplett så skall den uppfylla vissa krav:

  1. Bifoga foto på din vapenlicens
  2. Ange referens
  3. Ev. Ytterligare krav

Efter att du skickat in ansökan.

Att behandla en ansökan tar tid.

Till sist

Vi är en ideell förening.
Det innebär att vår verksamhet är helt beroende av medlemmarnas egna arbetsinsatser. Som medlem förväntas man därför delta i föreningens arbete som tex att närvara vid arbetsdagar eller ställa upp som funktionär vid sektionens arrangemang.