Ansökan – Vapenlicens

Bifoga foto på vapenlicens

Eftersom det är ett krav för medlemskap att du har vapenlicens så behöver du

 1. Bifoga foto på vapenlicensen eller inköpstillståndet med ansökan.
  1. Bifoga ALDRIG ett foto på något annat än vapenlicensen eller inköpstillståndet.
 2. Fotot skall vara tydligt och med tillräcklig upplösning så att vi kan se
  1. Ditt namn och personnummer
  2. Ändamålet.
 3. Bifoga fotot som bildfil, tex jpg.
 4. Klipp inte in bilden i en annan fil som tex ett word-dokument, det gör det bara svårare för oss.

Om du inte vill eller kan skicka in foton så kan vi avtala en tid när vi träffas på banan så du kan visa upp handlingarna. 

Under vissa omständigheter kan vi göra undantag från kravet på vapenlicens, tex för familjemedlemmar till medlemmar eller om du håller på att ta jägarexamen och vill träna tillsammans med en medlem.

I båda dessa fall:

 1. Skriv TYDLIGT på din ansökan varför du inte bifogar foto.
 2. Eftersom det är nödvändigt att bifoga en fil så bifoga en tom textfil (.txt) istället.
 3. Bifoga INTE en bild på något annat än vapenlicens istället.

Medlemskapet beviljas för den som vapenlicensen är utfärdad till så det är inte nödvändigt att bifoga bild på id-handling, det är inte till någon hjälp för oss.