Ansökan – Tar tid

Att behandla en ansökan tar tid.

Det är tex inte säkert att vi får tag i din referens vid första försöket. Vi arbetar alla ideellt, dvs vi gör detta gratis på vår fritid. Jobb och familj går före. Dessutom skall vi prägla och skicka ut medlemskortet efter att din ansökan godkänts och du betalt in medlemsavgiften. Var därför ute i god tid. Sammantaget kan det ta ett par, tre veckor, ibland mer, från det att du skickat in ansökan tills du har medlemskortet i din hand.

Att söka medlemskap på torsdagen för att skjuta in vapnet på fredagen så att man kan jaga på lördagen innebär att du inte kommer att jaga den helgen för så snabbt kan vi inte jobba. Vi har strikta krav för att utfärda föreningsintyg, så om du precis skickat in licensansökan eller just upptäckt att dina licenser håller på att gå ut är det sannolikt för sent.