Priser

Under banans ordinarie öppettider, när banan är öppen för allmänheten  gäller följande priser:
(medlem avser medlem i MSG, MVF eller MJK)

Skjutbanan är kontantfri, du kan betala med kort eller swish.

Älgbanan
Serieavgift 4 skott: 20kr medlem / 30kr icke medlem.
Ammunition
6.5×55 32kr/serie
Vapenhyra 10kr/serie

Trapbanan
Serieavgift 25 skott: 40kr medlem / 55kr icke medlem / 30kr funktionär
Ammunition
Stålhagel kal 12 5kr/st, 70kr/25st
Vapenhyra 20kr/serie

Markmålsbanan
Serieavgift 4 skott, 10kr medlem / 15kr icke medlem
Ammunition
Blyhagel kal 12 20kr/serie, 5kr/st
Vapenhyra 5kr/serie

Inskjutning
Akustiska inskjutningsbanan
Serieavgift 4 skott: 20kr medlem / 30kr icke medlem.
OBS även jaktammunition tillåten.

Vid hyra av vapen får endast ammunition som köpts på banan användas.

Vid uthyrning gäller särskild prislista