Priser

Under banans ordinarie öppettider, när banan är öppen för allmänheten  gäller följande priser:
(medlem avser medlem i MSG, MVF eller MJK)

Älgbanan
Serieavgift 13kr medlem / 20kr icke medlem.
Ammunition
6.5×55 9kr/st (36kr/serie)

Trapbanan
Serieavgift 35kr medlem / 40kr icke medlem
Ammunition
Stålhagel kal 12 75kr / 25st (75kr/serie)

Markmålsbanan
Serieavgift 6kr medlem / 8kr icke medlem
Ammunition
Blyhagel kal 12 3kr (12kr/serie)

Inskjutning
–OBS– Den akustiska inskjutningsbanan används på prov i begränsad omfattning. –OBS–
Akustiska inskjutningsbanan
100kr/15min
OBS även jaktammunition tillåten.

Vid uthyrning gäller särskild prislista