Priser

Under banans ordinarie öppettider, när banan är öppen för allmänheten  gäller följande priser.

 • Medlem avser medlem i MSG, MVF eller MJG
 • Gällande priser finns i Zettle som funktionärerna använder vid betalning. Priserna på hemsidan och anslag på skjutbanan ska vara de samma men vi reserverar oss för felskrivningar. Det är alltid priset i Zettle som gäller.

Skjutbanan är kontantfri, du kan betala med kort eller swish.

Älgbanan
Serieavgift 4 skott:

 • medlem 20kr
 • icke medlem 30kr

Ammunition
6.5×55 – 52kr/serie
.308W – 52kr/serie
.30-06 – 72kr/serie

Vapenhyra
10kr/serie

Trapbanan
Serieavgift 25 skott:

 • medlem 40kr
 • icke medlem 55kr
 • funktionär 30kr

Ammunition
Stålhagel kal12

 • 9kr/st
 • 125kr/25st

Vapenhyra
20kr/serie

Markmålsbanan
Serieavgift 4 skott:

 • medlem 10kr
 • icke medlem 15kr

Ammunition
Blyhagel kal 12

 • 9kr/st
 • 36kr/serie


Vapenhyra
5kr/serie

Elektroniska inskjutningsbanan
Serieavgift 4 skott:

 • medlem 20kr
 • icke medlem 30kr

OBS även jaktammunition tillåten.

Vid hyra av vapen får endast ammunition som köpts på banan användas.

Vid uthyrning gäller särskild prislista