Öppettider

Under dessa tider är banorna öppna för allmänheten och man har möjlighet att skjuta för märkesfordringar, tex. skjuta bronsmärke eller bara öva. Föranmälan eller medlemskap krävs inte. Deltagande förutsätter att man har genomgått utbildning i säker vapenhantering och har kompetens att enskilt avlossa skott mot aktuellt mål. Behöver du hjälp av instruktör så kontakta en jägarskola.

Avvikelser från dessa öppettider framgår respektive banans tjänstgöringsschema, kontrollera alltid dessa, länk finns nedan. Vi får bara skjuta fram till solens nedgång, så i början och slutet av säsongen stänger vi tidigare.

Med avvikelser menar vi enstaka tillfällen. Om det enligt tiderna nedan är stängt en viss månad så är det också stängt. Det är inte tex inte ett misstag att det står att älgbanan är stängd december – mars och det hjälper inte att maila oss och fråga.

Älgbanan och akustiska inskjutningsbanan

Öppet april – November, övrig tid stängt.
Avvikelser från dessa öppettider framgår av tjänstgöringsschemat.
Kontrollera alltid tjänstgöringsschemat för aktuell info om förändringar i öppettiderna.
Den akustiska inskjutningsbanan är öppen, viss anpassning till skyttet på älgbanan kan behövas så att älgen startar när man skjuter på plats inskjutningsbanan. Skjutledaren hjälper dig.

OBS LÖRDAGAR är sista anmälningstid kl 12:00, övriga dagar 1 timme innan stängningsdags OBS

Under april
För avvikelser och annan info se tjänstgöringsschemat

 • Tisdag & Torsdag:  17:00 – 20:00, dock längst till solens nedgång
 • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under maj – juni
För avvikelser och annan info se tjänstgöringsschemat

 • Tisdag & Torsdag:  17:00 – 20:00, dock längst till solens nedgång
 • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under juli
För avvikelser och annan info se tjänstgöringsschemat

 • Lördagar: 09:00- 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under augusti – september
För avvikelser och annan info se tjänstgöringsschemat

 • Tisdag & Torsdag:  17:00 – 20:00, dock längst till solens nedgång
 • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under oktober
För avvikelser och annan info se tjänstgöringsschemat

 • Tisdag:  15:00 – till solens nedgång
 • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under november
För avvikelser och annan info se tjänstgöringsschemat

 • Lördagar: 09:00- 14:00, sista anmälningstid 12:00

Trapbanan

Öppet: april – juni samt augusti – september, övrig tid stängt.

 • Torsdag: 18:00 – 20:00.

Avvikelser från dessa öppettider framgår av tjänstgöringsschemat.
Kontrollera alltid tjänstgöringsschemat för aktuell info om förändringar i öppettiderna.

Markmålsbanan

Öppet maj – juni samt augusti, övrig tid stängt.

 • Tisdagar: 17:00 – 20:00.

OBS Sista anmälan kl 18:30

Avvikelser från dessa öppettider framgår av tjänstgöringsschemat.
Kontrollera alltid tjänstgöringsschemat för aktuell info om förändringar i öppettiderna.

Information om tillåten ammunition på de olika banorna finns på vår sida med gällande ordningsregler.