Öppettider

Under dessa tider är banorna öppna för allmänheten och man har möjlighet att skjuta för märkesfordringar, tex. skjuta bronsmärke eller bara öva. Föranmälan eller medlemskap krävs inte. Deltagande förutsätter att man har genomgått utbildning i säker vapenhantering och har kompetens att enskilt avlossa skott mot aktuellt mål. Behöver du hjälp av instruktör så kontakta en jägarskola.

Avvikelser från dessa öppettider framgår respektive banans tjänstgöringsschema, kontrollera alltid dessa, länk finns nedan. Vi får bara skjuta fram till solens nedgång, så i början och slutet av säsongen stänger vi tidigare.

Älgbanan och akustiska inskjutningsbanan

April – November
Avvikelser från dessa öppettider framgår av tjänstgöringsschemat.
Kontrollera alltid tjänstgöringsschemat för aktuell info om förändringar i öppettiderna.
Den akustiska inskjutningsbanan är öppen, viss anpassning till skyttet på älgbanan kan behövas så att älgen startar när man skjuter på plats inskjutningsbanan. Skjutledaren hjälper dig.

Under april

 • Tisdag :  15:00 eller 17:00 – 20:00 se tjänstgöringsschemat , dock längst till solens nedgång
 • Torsdag: 11:00 – 13:00
 • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under maj – juni

 • Tisdag :  15:00 eller 17:00 – 20:00 se tjänstgöringsschemat , dock längst till solens nedgång
 • Torsdag: 11:00 – 13:00 och 17:00 – 20:00, dock längst till solens nedgång
 • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under juli

 • Lördagar: 09:00- 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under augusti – september

 • Tisdag :  15:00 eller 17:00 – 20:00 se tjänstgöringsschemat , dock längst till solens nedgång
 • Torsdag: 17:00 – 20:00, dock längst till solens nedgång
 • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under oktober

 • Tisdag jämna veckor:  15:00 – 20:00, dock längst till solens nedgång
 • Lördag: 09:00 – 14:00, sista anmälningstid 12:00

Under november

 • Lördagar: 09:00- 14:00, sista anmälningstid 12:00

Trapbanan

April – juni samt augusti – september

 • Torsdag: 18:00 – 20:00.

Avvikelser från dessa öppettider framgår av tjänstgöringsschemat.
Kontrollera alltid tjänstgöringsschemat för aktuell info om förändringar i öppettiderna.

Markmålsbanan

Maj – juni samt augusti

 • Tisdagar: 17:00 – 20:00.

OBS Sista inskrivning kl 18:30

Avvikelser från dessa öppettider framgår av tjänstgöringsschemat.
Kontrollera alltid tjänstgöringsschemat för aktuell info om förändringar i öppettiderna.

Information om tillåten ammunition på de olika banorna finns på vår sida med gällande ordningsregler.