Inga lånevapen pga Corona

Folkhälsomyndigheten avråder från att dela utrustning när man tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet. Eftersom vapnet kommer väldigt nära eller rent av i direktkontakt med skyttens mun och vi inte kan garantera att de desinficeras på ett tilfredsstillende sätt så kan vi tillsvidare inte erbjuda några lånevapen.

You may also like...