Nyheter

Corona och Aktivitetskrav

Corona och Aktivitetskrav

Som måhända är bekant har besked spridits att Tillståndsenheten saknar lag- eller författningsstöd för att medge undantag från kravet på aktivitet i samband med exempelvis förnyelse av licens etc.

Synen på den aktivitet som ligger till grund för utfärdande av föreningsintyg från sektionsstyrelsen är att aktivitet huvudsakligen skall ske i samband med föreningsledda aktiviteter där logg över närvaro etc. förs. Detta då utöver övriga möjligheter till aktivitet såsom tävlingar m.m.

Sektionsstyrelsen inser av naturliga skäl att det i dessa tider finns viss oro över deltagande i föreningsledd aktivitet, såsom exempelvis träningspassen. Ifall du som sektionsmedlem tillhör någon av de hittills utpekade riskgrupperna eller av andra skäl känner oro över hur du skall hantera kravet på aktivitet, med anledning av det hittills anförda, kan du med fördel kontakta sektionsstyrelsen för en närmare diskussion.

2021-12-20
Torsdagen den 24 februari 2022 med start klockan 18,00 hålles informationskväll inför nybörjarutbildning Pistolsektionen. Se upplagt dokument under...
2021-05-02
Vårt årliga medlemsmöte kommer att avhållas och kunna avnjutas onsdagen den 9 februari 2022 i Stora Paviljongen. Alla medlemmar hälsas välkomna - med...
2020-04-16
Corona och Aktivitetskrav Som måhända är bekant har besked spridits att Tillståndsenheten saknar lag- eller författningsstöd för att medge undantag från...
2018-01-10
    Inom Skyttesporten finns det en enorm uppsjö av olika årsmärken, förtjänsttecken m.m. Märkesvandringen inleds med Bronsmärket, Silvermärket...
2018-01-10
Pistolsektionens årsmöte 2018 Onsdagen den 21 februari 2018 med start klockan 19.00 avhålles pistolsektionens årsmöte i Stora Paviljongen. Formell...